shadow_left
Advertisement
Shadow_R
   
Fabrykant - oprogramowanie wspomagające sprzedaz firmy InsERT

Fabrykant

    Fabrykant - program typu MRP. Usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach - fabrykach, warsztatach.
Fabrykant pomaga sterować realizacją zleceń produkcyjnych:
» opracowuje plany produkcyjne zakładu,
» przeprowadza bilanse materiałowe (wylicza zapotrzebowanie na surowce i materiały),
» ocenia zdolność produkcyjną zakładu (bada obciążenie stanowisk pracy),
» kontroluje zaawansowanie prac,
» sporządza wiele użytecznych analiz, zestawień, harmonogramów,
» automatycznie aktualizuje stany magazynowe materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych.
    Program pomaga ekonomicznie gospodarować zapasami produkcyjnymi i handlowymi. Jego zadaniem jest sugerowanie rozwiązań umożliwiające zwiększenie płynności produkcji i zbytu, a przez to ograniczenie kosztów magazynowania materiałów oraz gotowych wyrobów. Fabrykant potrafi przystosować się do specyficznych wymagań różnych użytkowników. Pozwala:
» definiować struktury produktów,
» wprowadzać opisy technologii,
» definiować stanowiska pracy,
» wystawiać dokumenty magazynowe i warsztatowe,
» przygotowywać zamówienia na brakujące materiały,
» rozliczać zatrudnionych pracowników,
» prowadzić kalendarz produkcyjny (gromadzić informacje o absencjach, awariach i innych przerwach w pracy).
Inne zalety programu:
» uniwersalność - przez odpowiednie ustawienie specjalnych parametrów istnieje możliwość dopasowania programu do różnych warunków działania - do obsługi różnych zakładów produkcyjnych,
» dostępność - program nie wymaga specjalistycznych wdrożeń,
» bezpieczeństwo - rozbudowany system archiwizacji danych oraz możliwość określania dla każdego użytkownika uprawnień do korzystania z wybranych funkcji programu.
Program może funkcjonować w sieci komputerowej. Współpracuje z systemami do obsługi sprzedaży Subiekt 4 MEGA i Subiekt 5 EURO oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor 3 EURO.
 
Więcej informacji oraz wersja demo na stronach producenta
 
 
   
   
Tworzenie stron internetowych Poznań | Klub fitness Poznań
powered by