shadow_left
Advertisement
Shadow_R
   
Filie

Small Business - Filie

Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość np. w celu ustalenia zobowiązań podatkowych.

W najprostszym wypadku idea współpracy pomiędzy filiami wygląda następująco:

  W siedzibie firmy wprowadza się zakupy towarów.
  Dokumentami przesunięć międzyfilialnych przesuwa się towary do oddziałów-filii.
  Przesunięte towary zostają sprzedawane przez filie.
  Dokumenty sprzedaży z oddziałów przesyła się do siedziby firmy.
  Na podstawie wszystkich zgromadzonych w siedzibie firmy dokumentów ustala się wzajemne zobowiązania i drukuje wszystkie potrzebne dokumenty podatkowe.

Przesuwanie towarów oraz przesyłanie dokumentów odbywa się na drodze elektronicznej (dyskietką lub internetem).
Istnieją również wersje programu umożliwijące przesyłanie zawartości całych magazynów (filie POS ), odbieranie cenników dostawców lub prowadzenie szczegółowych analiz przesłanych dokumentów magazynowych.


W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!

 
   
   
Tworzenie stron internetowych Poznań | Klub fitness Poznań
powered by