shadow_left
Advertisement
Shadow_R
   
moduł -Księga Handlowa

Small Business - Księga Handlowa

Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:
 
plan kont z 5-poziomową analityką,
dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.
 
W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.
 
System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:
- bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji,
- bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).

W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!

 
   
   
Tworzenie stron internetowych Poznań | Klub fitness Poznań
powered by