shadow_left
Advertisement
Shadow_R
   
Analityk - programy dla firm, oprogramowanie do prowadzenia przedsiębiorstwa

Analityk

    Analityk to system wspomagania decyzji, który opiera się na najnowszych technologiach związanych z hurtowniami danych (Microsoft SQL Server 2000, usługi OLAP). Program tworzy nowoczesne, szybkie i elastyczne analizy danych zgromadzonych w systemach firmy InsERT.
    Analityk jest programem, który współpracuje z następującymi systemami firmy InsERT: Subiekt GT, Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, Subiekt 5, Subiekt 4 (MEGA/PLUS), Rewizor GT, Rewizor dla Windows, Rewizor 3 EURO, Rewizor 3, Rewizor 2.
    Analityk wykorzystuje arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP lub Microsoft Excel 2003), dzięki czemu otrzymane w programie wyniki można przedstawić w formie graficznej (tabel lub wykresów). Dane pochodzące ze stworzonych zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia własnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienia:
Wygenerowane przez Analityka zestawienia prezentowane są w arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP lub Microsoft Excel 2003) w postaci interaktywnych wielowymiarowych tabel i wykresów. Posługiwanie się nimi jest bardzo łatwe i intuicyjne. Użytkownik za pomocą myszki przemieszcza wybrane kategorie danych w odpowiednie obszary tabeli przestawnej. W trakcie rzeglądania danych możliwe jest wykonanie m.in. następujących operacji:
- sortowanie tabel,
- filtrowanie danych,
- dokonywanie podsumowań na dowolnym poziomie,
- korzystanie z całego zestawu różnorodnych funkcji statystycznych (m.in. średnia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe),
- przechodzenie od danych zagregowanych do danych szczegółowych i odwrotnie,
- korzystanie z predefiniowanych formatów tabel,
- zmiana typu wykresu (słupkowe, kołowe, punktowe, 2-D, 3-D).
    Stworzone w Analityku wielowymiarowe zestawienia pozwolą m.in. porównywać dane pochodzące z kilku okresów działalności gospodarczej lub z różnych miejsc. Informacje te ułatwiają interpretację sytuacji podmiotu gospodarczego. Program umożliwia analizę obszernych zbiorów danych. Dzięki najnowszym technologiom hurtowni danych analiza oraz tworzenie kolejnych zestawień przebiega niezwykle szybko.
Moduły programu:
    Program Analityk składa się trzech modułów: Hurtownia, Analityk, Administracja. Moduł Hurtownia pozwala na przeniesienie danych z systemów firmy InsERT do hurtowni danych. Dzięki modułowi możliwe jest zarządzanie stworzonymi przez użytkownika hurtowniami (usunięcie, aktualizacja danych w hurtowni). Moduł Analityk umożliwia pobieranie danych ze stworzonych hurtowni danych. Dane te można grupować w różnego rodzaju zestawienia. Program dostarcza gotowe definicje zestawień dotyczące takich obszarów, jak sprzedaż, zakupy, kasa i bank, magazyny czy księga handlowa, np.: Sprzedaż wg magazynów i kategorii, Zakup wg firm i towarów, Przychody finansów. Każdy użytkownik w prosty i szybki sposób może z nich skorzystać. Istnieje także możliwość powielania definicji zestawień i tworzenia nowych. Moduł Administracja jest modułem pomocniczym, w którym można ustalić parametry pracy z programem Analityk takie, jak: nazwa serwera, hasło i nazwa użytkownika.
 
Więcej informacji oraz wersja demo na stronach producenta
 
 
   
   
Tworzenie stron internetowych Poznań | Klub fitness Poznań
powered by